Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

PORADNA

Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

image

Nový seznam nemocí

Přehledný seznam všech běžných nemocí.
 
 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • PYRAMIDY

  Lidé si pod pyramidou nabíjejí vodu, kterou pak pijí, zalévají s ní kytky, či ji používají pro obklady.

  Dávní vládci a civilizace si stavěli pyramidy, které jim sloužily k získání nadpřirozených schopností a jejich mysl povznášely a rozvíjely.

  Ne každý dnes ví, že pyramida je tvarový zářič, neboli transformátor energie, který dokáže působit na hmotný vesmír, ale také na živé organismy.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Rakovina slinivky břišní

Zkuste jiný pohled na rakovinu a její prevenci s pomocí našich specialistů...

Popis rakoviny slinivky břišní

Slinivce břišní se latinsky říká pankreas. V zažívacím traktu není úsekem, kudy by procházela potrava jako je žaludek nebo střevo, ale plní v něm funkci trávicí a endokrinní. Vylučuje totiž celou škálu enzymů, které rozkládají potravu ve střevě, neutralizuje kyselý žaludeční obsah a také produkuje významné hormony, např. inzulín zodpovědný za přísun glukózy do buněk a tím sníženou hladinu cukru v krvi.

Pankreas je tedy v našem těle jedním z nejdůležitějších orgánů regulujících metabolické a trávicí pochody. Jeho onemocnění jsou proto velmi vážná.

Histologicky existují dva druhy karcinomu pankreatu – duktální a mucinózní (mucin=hlen, tedy nádor s produkcí hlenu) podle toho z jakých buněk vycházejí. Vysoce zhoubný je především adenokarcinom duktální.

Incidence rakoviny slinivky břišní v posledních letech jednoznačně stoupá. V České republice jí onemocní cca 15-20 pacientů na 100 000 obyvatel. O něco častěji se vyskytuje u mužů a dvě třetiny nemocných je ve věku 65 let a více.

Tento neobvykle rychle rostoucí nádor se vyznačuje obzvláště špatnou prognózou nemocných, i přesto že se podrobí léčbě, která prodlužuje pacientovi život o několik možná desítek měsíců.

Rizikové faktory a prevence rakoviny slinivky břišní

Jako ostatní zhoubné (maligní) nádory vzniká i rakovina slinivky břišní poruchou některých regulačních genů, které mají na starosti kontrolovat buněčný cyklus, množení buněk i jejich zánik. Jakmile dojde k poškození některého z takovýchto genů, buňky se vymaní regulačním mechanismům - přehnaně se množí a nepodléhají buněčné smrti. Jsou také částečně pozměněné, takže vypadají jinak a neplní dostatečně svoji funkci.

Slinivka tak po určité době přestane fungovat jako celek – zažívací trakt postrádá enzymy, potřebné k trávení veškerých živin, i hormony, které jsou důležité nejen pro trávicí systém, ale pro celý organismus.

Poškození regulačních genů však nevznikne jen tak z ničeho nic. Dochází k němu působením některých škodlivých faktorů. Hlavním z nich je kouření, jehož zanechání je jedinou prevencí proti této rakovině.

Opakovaně se studovala souvislost s pitím černé kávy, alkoholu, s přítomností chronického zánětu pankreatu (pankreatitidou) a s déletrvající cukrovkou, ale bez spolehlivého průkazu těchto asociací.

Sekundární prevencí je včasný záchyt nádoru (nepodcenění některých příznaků, preventivní prohlídky), který by ještě neměl metastázy v jiných orgánech. Bohužel se na karcinom pankreatu přichází v drtivé většině příliš pozdě, protože příznaky nejsou v časných stádiích tolik vyjádřeny.

Příznaky a průběh rakoviny slinivky břišní

Počínající nádor slinivky břišní je většinou asymptomatický (=bez příznaků), v čemž spočívá také zhoubnost a zrádnost tohoto nádoru. O něco později se nádor může vyznačovat zažloutnutím sliznic a kůže (tzv. ikterem, čili žloutenkou, která nemá infekční původ), po němž se s odstupem asi tří měsíců dostavuje bolest břicha, stavy nevolnosti a další neurčité obtíže.

Tyto příznaky svědčí pro lokální šíření nádoru do okolí, ale nemusí být ještě založeny metastázy. Pacienti také výrazně hubnou v důsledku špatného vstřebávání živin a tím poklesu energetického příjmu.

Až 80% karcinomů je diagnostikováno již v pokročilém stádiu, kdy pacienti mají metastázy v jiných orgánech, především v játrech, plicích, v peritoneu a retroperitoneu (břišní stěna a dutina).Vzácné jsou metastázy do nadledvinek.

Při prorůstání nádoru do okolí mohou vznikat další obtížné závislé na dané lokalizaci. Například pokud se karcinom v retroperitoneální dutině (prostor vzadu před páteří) progresivně zvětšuje, vede ke vzniku viscerální bolesti, která je trvalá a velice špatně ovlivnitelná. Nebo může také působit tlak na nervové pleteně v okolí páteře, což se projevuje bolestí, jež ustoupí v úlevové poloze v předklonu nebo při schoulení se na břicho. Nádor zpravidla utlačuje i žlučové cesty, projevem je pak již výše zmíněná žloutenka.

Vyšetření rakoviny slinivky břišní

Za nejdůležitější se pokládá vyšetření ultrazvukem a CT. Nejenže lokalizují nádor, ale tyto zobrazovací techniky umožňují provést i tzv. perkutánní aspiraci (píchnutí velmi tenkou jehlou, které je pod kontrolou ultrazvuku nebo CT, aby se vědělo, kam se má přesně píchnout) k získání cytologického materiálu a jeho následné vyšetření.

Lékař vám dále může udělat vyšetření označované zkratkou ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankre­atografie – vyšetřují se tím pankreatické a žlučové cesty ústící do tenkého střeva). Jde o hadičku zavedenou do zažívacího traktu.

Hadička se využívá i v tzv. endoskopické ultrasonografii, což je ultrazvuk, který je udělaný zevnitř, nikoliv klasicky zvenčí přes břišní stěnu, čili podobně jako při ostatních endoskopických metodách je zavedena hadička dutinou ústní. Toto vyšetření je důležité pro určení stadia nemoci a také slouží k odběru vzorku. Rozliší benigní (tedy relativně dobrou – hodnou) a maligní (zhoubnou) povahu nádoru. Karcinom, o kterém mluvíme, patří samozřejmě mezi nádory zhoubné.

Další možností je vyšetření nádorových markerů. Jsou to látky, které se za normálních okolností v těle nevyskytují a jsou charakteristické pro konkrétní nádor. Bohužel však u karcinomu pankreatu nemohou sloužit jako preventivní screening, protože nejsou zas až tolik citlivé a specifické, tzn. že bychom je mohli najít například i u zánětů a jiných nemocí nebo stavů organismu a nemůžeme se na ně proto spolehnout (mezi velmi spolehlivé markery patří například PSA u karcinomu prostaty).

Teoreticky by se dal vyšetřit i produkt samotného poškozeného genu, který je vlastně podstatou nemoci. Jmenuje se K-ras a našli bychom ho v krevním séru nebo v cytologických vzorcích. Prakticky je však toto vyšetření technicky velmi náročné a zatím se běžně nepoužívá.

Léčba rakoviny slinivky břišní

Na prvním místě je především operace, pokud se nádor ještě operovat dá, což je ve velmi pokročilých stádiích již nemožné. Operace je také jediným léčebným přístupem, který poskytuje pacientovi šanci na vyléčení.

Některé operační výkony slouží už jen pro zlepšení kvality života člověka s touto rakovinou. Zavádí se různé drény a stenty, aby se zabránilo, případně odstranilo ucpání žlučových cest nebo střeva.

Stejně tak může zlepšit kvalitu života i ozáření nebo chemoterapie. Podává se gemcitabin (Gemzar) a jeho kombinace s oxaliplatinou. Účinné mohou být i kombinace dalších cytostatik například s fluorouracilem.

Nezbytnou součástí léčby je tišení bolesti, která je dominantním příznakem pacientů. Běžná analgetika nemají dostatečnou účinnost, proto se v různých formách podávají opiáty. V krajních případech je řešením zákrok, který by odstranil nervovou pleteň vedoucí do slinivky a tím zrušil bolest.

Pacientům je podávána také tzv. substituční terapie, což je hrazení enzymů a hormonů, které díky poruše funkce pankreatu chybějí. Terapie inzulínem závisí na stupni poruchy sacharidové tolerance.

 

Zdroj: www.vitalion.cz

Nové a aktualizované články

 • 1
TOPlist