Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

PORADNA

Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

image

Nový seznam nemocí

Přehledný seznam všech běžných nemocí.
 
 • ZAPPER CENTRUM

  ZAPPER CENTRUM

  Produkty a služby alternativní medicíny

  Měření a diagnostika

  Široká nabídka přístrojů a doplňků stravy

  Frekvenční a plazmové generátory, měřicí a diagnostické přístroje

  Odborné poradenství a individuální přístup

   

   

  Přečtěte si více
 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Poruchy erekce, impotence

Popis impotence

Impotence, označována také jako erektilní dysfunkce, je charakterizována dlouhotrvajícími obtížemi s dosáhnutím a udržením erekce a to při padesáti až sedmdesáti pěti procentech pokusů o sexuální styk.

Jedná se o nejčastější poruchu sexuálních funkcí. Důkazem může být až jedna polovina mužské populace nad čtyřicet let, která určitými stupni impotence trpí.

Tento problém nemá nic společného s mužskou neplodností (sterilitou) ani nezabraňuje či nesnižuje schopnost naplno prožít orgasmus. Poněvadž toto onemocnění postihuje pouze proces erekce, je velice problematické se do těchto dvou již zmíněných stádií vůbec dostat.

Rizikové faktory impotence

Jedním z rizikových faktorů může být věk. Se stářím přichází mnoho problémů a ani potíže s dosáhnutím erekce nejsou výjimkou. Dle statistik se každý druhý muž, starší čtyřiceti let, setkal alespoň jednou s těmito potížemi. To však neznamená, že se čtyřicítkou končí váš sexuální život. Při zdravém životním stylu se můžete problémům s erekcí úplně vyhnout.

Špatná životospráva s sebou přináší časté komplikace, mezi které můžeme zařadit i impotenci. Nedostatek fyzické aktivity a naopak vystavování se psychickému nátlaku a stresovým vlivům je častým problémem dnešní doby.

Pití alkoholu sice může nabudit sexuální touhu, ale požívání alkoholu v nadměrném množství markantně snižuje sexuální výkonnost. Jak známo, alkohol celkově organismus utlumuje a to se právě může odrazit i v sexuálních výkonech. Opilý muž není zpravidla schopen jakékoliv sexuální činnosti. To dokládá i polovina alkoholiků, která trpí erektilní dysfunkcí.

Kouření patří mezi nejrizikovější faktory mnoha nemocí, impotenci nevyjímaje. Užívání tabákových výrobků negativně ovlivňuje a poškozuje zejména mladé kuřáky. Podle posledních studií je dokázáno, že kuřáci mají mnohem nižší obsah testosteronu (mužský pohlavní hormon, který má dopad i na erekci) v krvi než nekuřáci.

Únava je dalším rizikem, které přináší problémy s dosáhnutím a udržením erekce. Mnozí muži jsou z práce tak psychicky a fyzicky „vyšťavení“, že už v sobě nenajdou ani špetku sexuální energie a elánu.

Impotence může být důsledkem všelijakých psychických problémů. Jednotlivé neúspěchy vyúsťují v další a další selhání, muž začíná trpět panickým strachem a nejistotou ze selhávající sexuální aktivity a z nedostatečného uspokojení své partnerky. Tyto problémy mohou sklouznout až k depresím.

Problémy s erekcí však mohou být projevem chorob, které postihují cévy, jako např. cukrovka, ateroskleróza nebo vysoký krevní tlak.

Studie prokázaly, že až jednu čtvrtinu případů impotence způsobuje negativní vliv léků. Po vysazení těchto léků je naštěstí schopnost dosáhnout a udržet erekci opět obnovena. Tyto negativní účinky byly prokázány v celé řadě medikamentů. Do této skupiny můžeme zařadit léky na vysoký krevní tlak (např. diuretika, betablokátory atd.), léky na žaludeční vředy, chemoterapeutika (léky používané při léčbě nádorů), antidepresiva (předepisované při depresích a úzkostných stavech). Negativní účinky na erekci mohou mít i antihistaminika (užívané při léčbě alergií), antimykotika (pro léčbu plísní) nebo spasmolytika (užívané při léčbě žlučníkových a ledvinových kolik).

Poruchy erekce mohou být zapříčiněné také poraněním míchy a pánve, kdy dojde k porušení centra nebo nervů řídících erekci.

Následky s sebou můžou nést také psychická traumata, které si muž prožil v dětství. Každé dítě, které bylo jakkoliv sexuálně zneužíváno mívá v dospělosti obecně potíže s navázáním kontaktů, udržením partnerských vztahů či prožíváním sexuálního aktu.

Prevence impotence

Před impotencí se můžeme chránit zejména zdravým životním stylem, pestrou stravou, pravidelnými fyzickými aktivitami, omezením psychické námahy, vyvarováním se kouření a pití alkoholu v nadměrném množství.

Příznaky a projevy impotence

Erekce je sexuální reflex, který je způsobený stimulací erotogenních zón či smyslovými vjemy a představami, což zapříčiní pohlavní vzrušení. Penis je kopulační orgán skládající se z močové trubice a ze třech erektilních (topořivých) těles, které obsahují mnohé drobné tepny přivádějící krev do těla penisu a žilní pleteň odvádějící krev zpět do organismu.

Právě erotickou stimulací dochází k rozšíření tepen a tím tak k plnění penisu krví a zároveň k zamezení odtoku žilní krve. Tím se v těle penisu neustále zvyšuje krevní tlak, který má za následek zvětšení a ztopoření penisu, erekci.

Pokud dojde k jakýmkoli komplikacím, krev není v dostatečné míře nahnána do tepének penisu a tím se nedosáhne optimálního tlaku, který vede ke ztopoření penisu.

Problémy s erekcí nepředstavují nic neobvyklého a výjimečného. Občasné poruchy erekce jsou zapříčiněné spíše trémou, nejistotou a strachem. Komplikace se ztopořením penisu jsou převážně přechodné, pokud se ale problémy opakují po delší čas a při většině pohlavních aktech, může se jednat o příznak jiné choroby a je na místě počítat s návštěvou lékaře.

Impotenci můžeme rozdělit do dvou kategorií. Tu první označíme jako psychickou impotenci a druhou jako impotenci cévní.

Psychická impotence je způsobena závažnou životní situací, která se odehrála již dříve nebo v nedávné době. V tomto případě je muž schopen erekce jen v určité situaci (např. erekce ve spánku), zatímco za jiných podmínek pravidelně selhává.

Kdežto cévní impotence se rozvíjí postupně a je zapříčiněna špatnou funkcí cév a nedostatečným prokrvením v oblasti penisu.

Problémy s dosáhnutím a udržením erekce mohou souviset i se dvěma následujícími chorobami.

Peyronieova nemoc je charakterizována nahromaděním zjizevnatělé vazivové tkáně v těle penisu, jenž vede k deformaci pohlavního údu. Tato kumulace zjizevnatělého vaziva je pravděpodobně zapříčiněna buď poraněním penisu anebo vznikem zánětu nejasného původu.

Další onemocnění se nazývá priapismus. Jedná se naopak o dlouhodobé a bolestivé ztopoření penisu, které vzniká spontánně a není způsobené jakoukoliv sexuální stimulací. Tento stav je důsledkem chronicky relaxované (uvolněné) hladké svaloviny penisu, při čemž dochází k nepřetržitému toku krve do těla penisu s nemožností jejího návratu zpět do organismu. Tento problém je nutné řešit s urologem, který může pacientovi pomoci aplikací injekce s relaxační látkou do penisu.

Léčba impotence

Pokud na sobě pozorujete známky impotence, neostýchejte se a obraťte se na svého praktického lékaře. Ten se bude zajímat o váš celkový zdravotní stav, bude vyžadovat informace o vašich dřívějších či nedávných zdravotních potížích a o lécích, které užíváte. Nerozpakujte se pokud se lékař bude vyptávat i na vaše případné psychické problémy, protože i ty mohou souviset s poruchou erekce. Řeč může dojít i na popis vašeho sexuálního života a v některých případech může dojít i na pohovor s vaší partnerkou.

Součástí vyšetření bude také prohlédnutí pohlavních orgánů a vyšetření konečníku (resp. vyšetření prostaty per rectum). Lékař se též bude zajímat o další příznaky, které by, stejně jako impotence, mohly být známkou jiných onemocnění, např. cukrovka, ateroskleróza nebo vysoký krevní tlak.

Musíte se také podrobit odběru krve. Tímto vyšetřením lékař zkontroluje hladinu testosteronu (mužského pohlavního hormonu) a prolaktinu. Hodnoty těchto látek, které se liší od normálu, mohou poukázat na špatnou funkci žláz s vnitřní sekrecí.

U odborníka se pacient může setkat se speciálními vyšetřeními, mezi které patří například tzv. pásková zkouška, anglicky snap-gauge. Jedná se o jednoduchý a bezbolestný test, kterým se zjišťuje, zda je pacient schopen noční erekce. Před spaním si pacient kolem těla penisu připevní papírové proužky. Pokud se po probuzení ukáže, že se některé proužky přetrhly (díky erekci), jde o důkaz, že pacient je schopen erekce a příčiny jeho problémů jsou nejspíše psychického původu.

Mezi další vyšetření můžeme zahrnout tzv. index penis-paže. Touto metodou je srovnáván tlak krve v těle penisu a tlak krve snímaný na paži. Rozdíly mezi tlaky pomohou lékaři určit, zda dochází k dostatečnému krevnímu zásobení penisu.

Dalším testem, kterému může být pacient podroben, je tzv. dynamická infúzní kavernózometrie a kavernózografie (DICC). Jedna se o poněkud komplikovanější vyšetření. Po podání léků je pacientovi vyvolána erekce. Poté se provede měření index penis-paže a krevní kapacita penisu, ultrazvukové vyšetření tepen penisu a pořídí se rentgenový snímek penisu ve ztopořeném stavu. Tato metoda se používá zejména u mladých mužů s poraněním pánve a penisu, u kterých se předpokládá, že příčina impotence je cévního původu.

Účinná může být také psychoterapie, která vám ukáže, jak se vyrovnat s krizovými situacemi, kdy sexuální selhávání s sebou přináší i obavy z dalšího neúspěchu, nejistotu a úzkost. Tato terapie vám pomůže se těchto pocitů zbavit, pokračovat dál v sexuálních praktikách a nalézt jakési racionální sexuální jednání.

Použití injekce je obzvláště oblíbenou metodou u pacientů postižených impotencí. Po aplikaci látky obsažené v injekci do těla penisu dojde k okamžitému ztopoření penisu. Tento stav trvá po dobu třiceti až devadesáti minut. Mějte však na paměti, že tato metoda přináší i určité kontraindikace.

Pokud je příčina erektilní dysfunkce cévního původu, lze tento stav léčit medikamenty podporujícími krevní zásobení penisu. Jestliže se ani po podání léků nedostaví zlepšení stavu, můžeme přistoupit k operaci, kdy se operují přímo cévy, které zásobují erektilní (topořivá) tělesa. Dochází k tzv. revaskularizaci.

Mezi nejradikálnější řešení patří chirurgická aplikace penisového implantátu. Ten se vyskytuje ve třech formách. Buď jako dvě pružné tyčky nebo pár samonafukovacích válců či jako trojdílná nafukovací protéza. Při tomto zákroku hrozí nebezpečí infekce.

Léků, které mohou pomoci při léčbě impotence, je nepřeberné množství, yohimbinem a papaverinem počínaje, Viagrou konče. Viagra se stala oblíbeným prostředkem proti impotenci zejména v nedávné době. Tento lék působí přímo na nervová zakončení penisu. Obsahuje dusíkaté látky, které způsobují vazodilataci (rozšíření cév) a tím tak stimulují erekci při sexuálním dráždění.

Tento medikament však může mít v kombinaci s jinými léky na organismus velice negativní dopad. Viagry by se měli vyvarovat zejména pacienti, kteří trpí srdečně-cévními chorobami a kteří užívají léky s obsahem nitrátů (např. Nitroglycerin, Nitro Mack). Kombinace Viagry a některých těchto léků může mít i smrtelné následky!

Jak si mohu pomoci sám

Aby muž předešel problémům s erekcí, ale i dalším onemocněním, je nezbytně nutné, aby dodržoval pravidelnou a zdravou životosprávu. Člověk by se měl naučit připravovat si pestrou stravu, vyšetřit si čas na fyzické aktivity, naopak omezit psychickou námahu a stresové situace, vyvarovat se kouření a pití nadměrného množství alkoholu.

Je také na místě, přizpůsobit váš sexuální život. Jestliže vaše obtíže s erekcí stále přetrvávají, ale chcete uspokojit svou partnerku, zkuste váš vztah zpestřit různými nekoitálními praktikami, např. orálním sexem, masturbací.

Komplikace impotence

Nemoc a zdravotní vztah může kupodivu zkomplikovat vaše partnerka, která nemá pro vaše obtíže dostatečné pochopení. Buď se trápí tím, že pro vás není dost atraktivní a že po ní jak se patří netoužíte. Nebo naopak vidí příčinu v tom, že už jste si našel jiný objekt zájmu a že za vším stojí nevěra. Anebo vaše problémy chápe, ale neví si rady, jak vám s nimi pomoci. Základem všeho je komunikace. Racionálně si se svou partnerkou promluvte o vašich komplikacích, popřípadě navštivte společně odborníka.

 

Zdroj: www.vitalion.cz

Nové a aktualizované články

 • 1
TOPlist