Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

PORADNA

Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

image

Nový seznam nemocí

Přehledný seznam všech běžných nemocí.
 
 • ZAPPER CENTRUM

  ZAPPER CENTRUM

  Produkty a služby alternativní medicíny

  Měření a diagnostika

  Široká nabídka přístrojů a doplňků stravy

  Frekvenční a plazmové generátory, měřicí a diagnostické přístroje

  Odborné poradenství a individuální přístup

   

   

  Přečtěte si více
 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Rakovina jater

Zkuste jiný pohled na rakovinu a její prevenci s pomocí našich specialistů...

Popis rakoviny jater

Játra jsou největší žlázou lidského těla, která jsou uložena v pravém bráničním oblouku. Hmotnost jater se pohybuje v rozmezí 1400-1800 gramů.

Existuje celá řada typů nádorů, které postihují játra. Tyto nádory jsou chápány jako rakovina jater. Správně by však měl býti termín rakovina chápán a vykládán jako maligní nádory z epitelových bu­něk.

Často se ve spojitosti s rakovinou jater hovoří o zhoubných nádorech žlučových cest a žlučníku. Je to proto, že část žlučových cest vzniká a je uložena právě v játrech ( intrahepatální část žlučových cest). Samotná žluč je tvořena hepatocyty ( buňkami jater). Žlučník na játra naléhá a právě karcinomy žlučníku mohou do jater vrůstat. Játra, žlučové cesty a žlučník spolu jak anatomicky, tak fyziologicky úzce souvisí.

Nejzávažnějším maligním nádorem jater je tzv. hepatocelulární karcinom ( karcinom, který vychází z hepatocytů) .V celosvětovém měřítku je to poměrně často se vyskytující nádor. Odhadem přibude 1 milión případů ročně. Incidence nádoru má geografické ovlivnění. Nejvyšší výskyt hepatocelulárního karcinomu je v Číně, jihovýchodní Asii a střední Africe. O dalších nádorech, které jsou však daleko méně významné, bude pojednáno dále.

Rizikové faktory rakoviny jater

U hepatocelulárního karcinomu je známo několik zásadních rizikových faktorů. Především se jedná o infekce virem hepatitidy typu B a C.

70 % všech hepatocelulárních karcinomů vzniká na podkladě jaterní cirhózy.

Z vlivů prostředí je významné působení aflatoxinu B, což je produkt plísně Aspergilus flavus.

Člověk se může dále vystavit riziku vzniku tohoto karcinomu, pokud je v kontaktu s celou řadou chemických látek, např. nitráty, pesticidy, insekticidy, androgeny a estrogeny.

Existují i metabolické choroby, u kterých je vyšší riziko vzniku nádoru: hemochromatóza, hereditární tyrosinemie, Wilsonova choroba ( hepatolentikulární degenerace), deficit alfa-1-antitrypsinu a porfyrie.

Prevence rakoviny jater

Jednoznačně očkování proti žloutence, hygiena. Vyhýbat se alkoholu ve velkých dávkách.

Příznaky a projevy rakoviny jater

Projevy a příznaky nemoci ( klinické projevy) jsou velmi nespecifické( zaměnitelné s jinými nemocemi). Nalézáme bolest břicha, zejména na pravé straně. Obvykle je přítomna vysoká schvácenost pacienta, únavnost, časté teploty, zimnice, nechuť k jídlu a s tím související úbytek hmotnosti. U karcinomu se může, ale nemusí vyskytnout žloutenka ( ikterus).

Dále lze nahmatat rezistenci v dutině břišní u 33% nemocných, méně je pak nalezena zvětšená slezina ( splenomegalie), ascites ( výpotek v dutině břišní).

Příznaky uzavírá pokles svalové hmoty a nález prokreslených cév v kůži, které prominují jako pavoučkovité névy.

Nádory jater

Při problematice rakoviny jater je vhodné se zmínit o jednom zástupci ze skupiny benigních epitelových nádorů, a tím je hepatocelulární adenom čili adenom z jaterních buněk.

Charakteristické pro něj je, že se vyskytuje především u žen v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce.

U mužů se tento nádor vyskytuje také, ale často v souvislosti s užíváním anabolických steroidů.

Vyskytnout se může i v jiných situacích, ale podstatně vzácněji – vrozené metabolické vady apod. Tento nádor není vázán na cirhózu jater. Nádor má ostře ohraničený kulovitý tvar a je hnědožluté barvy. Maligní transformace tohoto nádoru je vzácná. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění.

Hepatocelulární karcinom ( HCC, hepatom) je nejčastější a nejdůležitější maligní nádor jater. Jak už bylo řečeno, vzniká v souvislosti s jaterní cirhózou, s infekcemi viry hepatitidy typu B a C, s aflatoxinem B. Jeho vznik dále způsobují dva důležité spolufaktory : kouření a alkohol.

Na pohled může hepatom mít několik variant. Může vytvářet mnoho kulovitých ložisek v obou velkých lalocích jater, a pak hovoříme o multinodulárním HCC. Další variantou je velký objemný uzel, který má další, satelitní ložiska ( masivní HCC). Difúzní HCC je karcinom, který vytváří malinká ložiska, která nahrazují téměř celou jaterní tkáň.

Nádor má schopnost vrůstat do jaterních žil a způsobovat trombózy.

Dále vytváří metastázy v uzlinách a plicích, jinde se vyskytují zřídka. Typické příznaky pro tento nádor jsou : bolest v pravém podžebří, hubnutí, horečka. U masivních nádorů zachytíme v krvi vzestup tumor markeru alfa-fetoproteinu, který sice není pro HCC specifický, ale při diagnostice a hlavně při sledování průběhu nemoci má velký význam. Problém spočívá v tom, že všechny tyto příznaky jsou poměrně nespecifické ( takto se může projevovat celá řada nemocí, z nichž většina má banální charakter). Navíc se tyto příznaky projevují až pozdě, tedy při rozsáhlém nádoru. Naděje na vyléčení je celkově špatná.

Fibrolamelární hepatocelulární karcinom je zvláštní podtyp hepatocelulárního karcinomu. Odlišuje se proto, že má odlišné biologické vlastnosti. Prvním rozdílem je fakt, že se vyskytuje především u dětí a dospívajících. Nádor roste pomalu, a až velmi pozdě metastazuje do uzlin a plic, proto je chirurgická léčba velmi často úspěšná.

Hepatoblastom je další maligní nádor jater. Je typický tím, že se vyskytuje u dětí a často i při narození dítěte. Hepatoblastom je nejčastější nádor jater v dětském věku. Rychle roste, šíří se do plic a dále do organismu. V krvi najdeme alfa-fetoprotein. V nádoru můžeme najít chrupavku, příčně pruhovaný sval, kost apod.

V játrech můžeme najít celou řadu dalších nádorů. Z neepitelových nádorů to je např. kavernózní hemangiom, což ovšem není nádor maligní, ale benigní. Je uložen často pod vazivovým obalem jater. Většinou nemá žádné příznaky ( je tedy klinicky němý). Ve vzácných případech může být zdrojem masivního krvácení do dutiny břišní.

Z maligních neepitelových nádorů jsou to epiteloidní hemangioendoteliom a hemangiosarkom.

Léčba rakoviny jater

Léčba zahrnuje především chirurgický výkon. Jen tato léčba je schopna dosáhnout dlouhodobého léčebného výsledku. Ovšem pouze malá část nádorů je možno chirurgicky odstranit.

U některých nemocných je možno zvažovat možnost transplantace jater. U nádorů, které nelze vyndat, lze pomoci ozářením ( radioterapie). Ozáření jater se provádí tak, aby maximální dávka byla 30 Gy, jinak hrozí vznik zánětu jater z ozáření.)

Jako paliativní zákroky ( paliativní péče zahrnuje prodloužení nebo zkvalitnění života pacienta, který umírá v důsledku nevyléčitelné nemoci) se používá ucpání ( embolizace) jaterních cév, což může způsobit částečné odumření nádoru. Lepší efekt je u kombinace embolizace cév a chemoterapie.

Další léčba spočívá v aplikaci 95% etanolu přímo do nádoru. Tato léčba se používá pouze tehdy, je-li přítomno menší množství ložisek nádoru, a jsou-li menší než 5cm.

Prognóza onemocnění je závislá na velikosti nádoru a dalších faktorech. Příznivými faktory jsou možnost odstranění nádoru, nepřítomnost cirhózy a ženské pohlaví.

Jak si mohu pomoci sám

Svépomoc není možná, jen klid a pobyt na lůžku.

Komplikace rakoviny jater

Hlavní komplikací nádorů jsou metastázy v plicích a uzlinách, které výrazně snižují šanci na přežití.

 

Zdroj: www.vitalion.cz

Nové a aktualizované články

 • 1
TOPlist