Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

PORADNA

Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

image

Nový seznam nemocí

Přehledný seznam všech běžných nemocí.
 
 • ZAPPER CENTRUM

  ZAPPER CENTRUM

  Produkty a služby alternativní medicíny

  Měření a diagnostika

  Široká nabídka přístrojů a doplňků stravy

  Frekvenční a plazmové generátory, měřicí a diagnostické přístroje

  Odborné poradenství a individuální přístup

   

   

  Přečtěte si více
 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Roztroušená skleróza

Popis roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je onemocnění postihující centrální nervový systém. U každého mohou příznaky a průběh nemoci probíhat zcela odlišně, protože záleží na postižené oblasti mozku a míchy. Průběh je zcela nepředvídatelný - u někoho dochází k lehkým tělesným potížím a u někoho může dojít až těžké invaliditě.

Nejčastěji vzniká u mladých lidí mezi dvaceti až čtyřiceti lety života. V České republice žije asi 10 000 lidí trpících roztroušenou sklerózou. Stále není známa její příčina, a proto dosud nebyl nalezen ani žádný lék.

Roztroušená skleróza napadá bílou hmotu mozku, ve které dochází k nervovým vzruchům ze smyslů a ke svalům. Dochází k porušování a rozpadu myelinové pochvy, která izoluje a obaluje nervová vlákna (axony). Místa, kde došlo k přerušení myelinové pochvy, se nazývají plaky.

Myelin napomáhá přenášet nervové impulsy. Pokud axony přijdou o část myelinové pochvy, vysílané impulsy nejsou správně přenášeny, což má za následek příznaky roztroušené sklerózy. I když buňky CNS jsou schopné do jisté míry myelinovou pochvu obnovit, vznikají na ní jizvy. Se zvyšováním počtu jizev jsou příznaky stále výraznější a výraznější.

Se zničením myelinové pochvy v některých případech souvisí úbytek nervových vláken, označovaný jako axonální ztráta. Ty nahradit nejde.

Šedá hmota, odpovědná za myšlení, paměť a vědomí, nebývá napadena.

Příčina a rizikové faktory roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza se definuje jako autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém napadá své vlastní orgány a tkáně. V tomto případě imunitní systém napadá myelinové pochvy nervových vláken.

Přestože příčina nemoci není stále známá, předpokládá se několik možných faktorů:
Na jejím vzniku se pravděpodobně podílí dosud neznámý virus. Mohl by to být i tzv. retrovirus, který může vegetovat v našem organismu po několik let bez příznaků. Tento vznik by mohlo podpořit infekční onemocnění, velká fyzická námaha, podchlazení, slunění a duševní stres.

Samotný stav se velmi často zhoršuje po porodu, během kojení a v těhotenství. Ženy trpící roztroušenou sklerózou mají nárok na bezplatné přerušené těhotenství, protože je u nich těhotenství velmi rizikové. Na druhou stranu může právě po interrupci dojít ke zhoršení stavu.

Je též předpokládána určitá dědičná dispozice, která je dána vnímavostí vůči reakcím imunitního systému. Pokud se v rodině vyskytuje člen s roztroušenou sklerózou, mají jeho blízcí příbuzní riziko vypuknutí nemoci přibližně od 1:50 do 1:100. Avšak jen 20% nemocných s RS má mezi nejbližším příbuzenstvem nemocného s RS.

Některé studie pracují na spojení mezi nedostatkem vitamínu (hlavně D,B) a RS. Dále se uvažuje o těžkých kovech, nadbytku mastných kyselin v potravě, neuroalergiích a poruchách cévních stěn.

Roztroušená skleróza postihuje ženy téměř dvakrát častěji než muže (asi 3:2).

Studie dokázaly, že riziko vzniku velmi ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. Ve světě se v tropických a subtropických oblastech RS téměř nevyskytuje, což by mohlo souviset právě s oním nedostatkem vitamínu D. Největší výskyt roztroušené sklerózy v České republice je v oblasti severních Čech, což by mohlo mít zase spojení se zhoršeným životním prostředím. Lékaři předpokládají, že lidé v této oblasti mají narušenou imunitu organismu a jsou náchylnější k autoagresivnímu chování.

Příznaky a projevy roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza nemá specifické příznaky. Může se projevovat mnoha různými příznaky, protože může být zasáhnutá jakákoliv oblast centrálního nervového systému.

Mezi nejčastější příznaky patří snížení citlivosti a mravenčení v končetinách.

Celková koordinace pohybů a pohyblivost může být více či méně narušena. Jedním z častých znaků bývá tzv. Lhermittův příznak, který nemocný pociťuje ve formě elektrických impulsů pří překlonění hlavy.

Dále se může objevit porucha vidění, například nekontrolovatelné kmitání očima nebo dvojité vidění. Jedním z prvních příznaků může být zánět očního nervu - tzv. optická neboli retrobulbární neuritida. Nemocný pociťuje bolest za okem, vidí rozmazaně nebo dvojitě, má výpadky zorného pole a snížené vnímání ostrosti barev.

V některých případech může mít nemocný potíže s výslovností a plynulou řečí.

Nemoc často doprovází chronická únava. Mohou se objevit závratě a epileptické záchvaty. Roztroušená skleróza je často provázena depresí a nechutí do života.

Tyto potíže mohou přetrvávat týdny i měsíce.

Vyšetření roztroušené sklerózy

Není lehké diagnostikovat roztroušenou sklerózu, protože neexistují spolehlivé testy. Lékař tak musí vyloučit všechny možné nemoci.

Nejdříve s vámi probere vaši osobní anamnézu, kde ho nejvíce budou zajímat příznaky.

Poté využije některé z dostupných vyšetření:
Magnetická rezonance poskytne trojrozměrné obrazy orgánů a struktur bez vyzařování rentgenových paprsků. Vyšetření se provádí v úzkém tunelu, který může vyvolat nepříjemné pocity stísněnosti. Nemusíte se však ničeho bát, lékaři vám vloží do ruky přístroj, kterým je můžete okamžitě v případě potíží přivolat. Tunel je také osvětlený, aby tma nezhoršovala už tak nepříjemné pocity.

Podezřelé změny (zánět, zjizvení) v centrálním nervovém systému se zobrazí světlou barvou.
Magnetická rezonance je cennou pomocí při diagnostice, avšak ne dostatečnou pro potvrzení nemoci RS.

Pomocí počítačové tomografie (CT) lze kombinovat rentgenové záření a počítačové vyhodnocení, a tím získat řezy tělem i orgánů z mnoha pohledů. Na řezech jsou zobrazeny i měkké tkáně s eventuálními tumory, které běžný rentgenový snímek nezachytí. Výhodou tohoto vyšetření je nízká radiační zátěž.

Vyšetření mozkomíšního moku se provádí lumbální punkcí, tzv. lumbálkou. Zde se zjišťuje hladina gama-globulinů, plazmocytů, lymfocytů a celkových proteinů.

Evokované potenciály (EP) znamenají záznam elektrické aktivity v mozku na určité podněty. Zjišťuje se průchodnost podnětů do mozkové kůry na základě vyhodnocení doby mezi podnětem a odpovědí. Vyšetření trvá maximálně hodinu a je podobný vyšetření EEG, kde vám na hlavu nasadí několik elektrod. Promítají vám měnící se šachovnici, dále pouštějí do sluchátek zvuky o různé intenzitě a testují vnímání bolesti pomocí elektrod na zápěstí a kotníku. Tato metoda se používá doplňkově, protože výsledek nemusí být vždy průkazný.

Průběh roztroušené sklerózy se dělí do dvou skupin: benigní, kdy dochází k málo atakům a postižení může být minimální a po letech; a maligní, kdy dochází k častým atakům a k rychlému nárůstu invalidity.

Lékař vám může sdělit stádium RS:

 1. Remitentní - relabující (RR) patří mezi nejčastější formy nemoci a kterou nemoc obvykle začíná. Většinou trvá po několik let a je provázena atakami neboli relapsy, které znamenají zhoršení neurologických potíží. Polovina nemocných nemá zpočátku velké potíže a nenavštíví lékaře do doby než přijde těžší ataka. Pro prodělaných atakách dochází k částečnému nebo úplnému uzdravení, pokud organismus nahradí poškozený myelin.

Čím méně atak nemocný prodělá a čím mají lehčí průběh, tím lepší je předpověď do budoucnosti. Může nastat jen jedna ataka a nemoc se nemusí dlouho projevit. Jen v tomto stádiu lze nemoc ovlivnit léky.

 1. sekundárně chronickoprogre­sivním stádiu dochází k trvalému postižení, protože organismus už není schopen regenerace. Tato forma bývá nazývána jako sekundární, i když remitentní - relabující stádium do tohoto stádia přejít nemusí. I v tomto stádiu je člověk schopen normálně žít a pracovat - záleží na postižených mozkových funkcích.

V tomto stádiu je důležitý postoj a spolupráce pacienta, protože správnými návyky (životospráva, cvičení) lze lépe udržet jeho schopnosti.

 1. Primárně progresivní forma se objevuje především u pacientů, kteří onemocní po 40. roku života. Postižení postupně narůstá a není možno ho ovlivnit léky.
 1. Relabující - progresivní stádium je velmi vzácná forma, kdy po atakách dochází k minimálnímu uzdravení. Cílem léčby je zastavit postup nemoci za každou cenu.

Pro zhodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy je používána nejčastěji Kurtzkeho stupnice postižení neboli EDSS.

0 - normální neurologický nález

1 - mírné potíže, jen malé odchylky v neurologickém ná­lezu

2 - lehké potíže, minimální omezení, lehká slabost, lehké poruchy chůze a okohybné poruchy,
neurologický nález malý

3 - výraznější postižení, porušena hybnost a výkonnost, zachována pracovní schopnost

4 - těžší postižení, omezena pracovní schopnost, normální způsob života možný, horší sexuální
schopnosti

5 - značné postižení, pracovní neschopnost, možná samostatná chůze na krátkou vzdálenost

6 - pohyb s pomocí hole nebo berle, přesuny na krátké vzdálenosti, drobné domácí práce

7 - hybnost až nemožná, závislost na invalidním vozíku, zachována základní soběstačnost

8 - ležící, omezená soběstačnost, není schopen přesunů do invalidního vozíku

9 - bezmocný, nesoběstačný

10 - smrt

Tato stupnice může být doplněna stupnicí NRS. Její výhodou je, že na rozdíl od EDSS zohledňuje náladu a kognitivní schopnosti. Normální neurologický nález je hodnocen nulou, stupně 1+, 2+, 3+ a 4+ znamenají zlepšení stavu a stupně -1, -2, -3 a -4 zhoršení stavu.

Léčba roztroušené sklerózy

Na léčbu mají lékaři rozdílné názory. Někteří podporují konzervativní léčbu pomocí podpůrných prostředků v období ataky, jiní naopak radikální v období klidu. Nicméně platí, že čím dříve je RS odhalena, tím je větší naděje na zpomalení rozvoje choroby.

Léčba spočívá v prevenci ataků, rozvoji nemoci a úlevy od potíží. Souběžně s příslušnou farmakoterapií a fyzioterapií by měl pacient podstupovat i podpůrnou psychoterapii.

Existuje několik možností v oblasti farmakoterapie:

Léčba akutního ataku (relapsu) je řešena podáváním vysokých dávek kortikoidů (dexametazon, metylprednizol). Působí protizánětlivě a urychlují zotavení z ataky. Nepozastavují však průběh nemoci ani nezbraňují relapsům.

Ke snížení počtu relapsům se užívají tzv. léky první volby, které bojují i proti rozvoji nemoci a rozsahu relapsů.
Využívají se k tomu interferony (beta 1b, beta 1a), jež mají protizánětlivý účinek. Stimulují centrální nervový systém, a tím snižují průnik zánětlivých buněk. Léčba je však doprovázena vedlejšími účinky jako je bolestivé zarudnutí v místě vpichu, chřipkové příznaky, zvýšení jaterních testů, snížení krvinek a destiček. Existuje několik typů, které se liší počtem dávek v týdnu, způsobem podání a množstvím látky. Nutná je pravidelná kontrola krevních testů.

Důležitá je také symptomatická léčba, která vede ke zvládnutí jednotlivých příznaků RS.

Podávají se léky proti bolesti, antidepresiva, proti závratím (Theadryl, Medrin), proti obtížím s močením (Ditropan, Mictonorm) i při sexuálních obtížích (Apomorfin, Tadalafil, Vardenafil, Sildenafil).

Při léčbě roztroušené sklerózy se využívá pomoci fyzioterapeutů . Fyzioterapeuti bojují proti ochablosti svalů a protažení zkrácených svalů. Používají mnoho metod jako je cvičení v bazénu, léčebná gymnastika, Vojtova metoda, Bobathova metoda, Kabatovo cvičení, hipoterapie, elektroterapie, vodoléčba a masáže. Člověk trpící RS má nárok každé dva roky na pobyt v lázních - probíhají ve Vráži u Písku, Dubí u Teplic, Klimkovicích u Ostravy, Piešťanech a v Trenčianských Teplicích.

Jak si mohu pomoci sám

Pacient by se měl vyvarovat stresu, protože byl studií potvrzen vztah mezi rostoucím stresem a nervovým poškozením mozků.

Nemocným prospívá slunění v rozumné míře. Naopak intenzivní opalování, přílišná námaha a horké koupele mohou příznaky zhoršovat.

Je také vhodné lehké cvičení pro zlepšení svalové síly a ohebnosti. Nikdy však necvičte, pokud trpíte akutními příznaky nemoci. Určitě není vhodné fyzicky namáhavé zaměstnání.

Nejen nemocným, ale i členům rodiny mohou pomoci specializované poradny.

Váš lékař vám může poradit, jak se dobře stravovat. Existuje mnoho speciálních diet, které pomáhají průběh onemocnění zpomalit.

Potravinové doplňky mají za úkol zvýšit antioxidační aktivitu pro ochranu nervových buněk před volnými radikály, podpořit tvorbu mastných kyselin a dalších látek účastnících se stavby nervů a zmírnit zánětlivé projevy.

Můžete začít multivitamínovým přípravkem nebo na radu svého lékaře vytvořit vlastní dávkování vitamínů. Příznivý efekt nemusíte zpozorovat ihned, ale až po určité době.

Důležitými antioxidanty během léčby roztroušené sklerózy jsou vitaminy C a E. Doporučené dávkování je asi 500mg vitamínu C a 250mg vitamínu E dvakrát za den.

Dále bývá doporučený B-komplex a vitamín B12, protože pomáhají pří udržování struktury a funkcí nervů.

Studie konané na zvířatech odhalily možný vztah vitamínu D k roztroušené skleróze. Roztroušené skleróza je vzácná v tropických oblastech, kde hladinu vitamínu D zvyšuje opalování a na norském pobřeží, kde často konzumují mořské ryby plné vitamínu D. Příliš velké množství vitamínu D může být toxické, proto jsou nutné další studie.

Mezi vhodné doplňky patří také rybí olej, pupalkový olej a jinan dvojlaločný (ginkgo biloba) pro zlepšení přítoku krve do nervového systému. Vegetariáni mohou rybí olej nahradit lněným olejem.

Dále můžete vyzkoušet zinek, lecitin, karnitin, třezalku, ploštičník, ženšen, zázvor a oves.

Ze zkušeností nemocných by si každý pacient měl dávat pozor při přecházení silnice. Může se stát, že jedoucí auto uvidíte, ale nemusí vám dojít, že na tu vozovku vstupovat nemáte.

Dále můžete přijít o citlivost kůže a oblečení vás může velice obtěžovat - kousat, škrábat apod. V takovémto případě zkuste najít vám co nejpříjemnější oblečení vyrobené z přírodních látek.

 

Zdroj: www.vitalion.cz

Nové a aktualizované články

 • 1
TOPlist