Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

PORADNA

Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

image

Nový seznam nemocí

Přehledný seznam všech běžných nemocí.
 
 • ZAPPER CENTRUM

  ZAPPER CENTRUM

  Produkty a služby alternativní medicíny

  Měření a diagnostika

  Široká nabídka přístrojů a doplňků stravy

  Frekvenční a plazmové generátory, měřicí a diagnostické přístroje

  Odborné poradenství a individuální přístup

   

   

  Přečtěte si více
 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tuberkulóza

Popis tuberkulózy

Tuberkulóza je infekční nemoc, přenáší se tedy stykem s nakaženým člověkem. Je to onemocnění nejčastěji zasahující naše plíce, ledviny nebo také mozkové obaly a dokonce i kosti. V podstatě ale může napadnout kteroukoliv část lidského těla.

Tuberkulóza, zkráceně TBC, se hovorově označuje jako souchotě. Tato nemoc se běžně projevuje v podobě tuberkulózních uzlin v postižených tkáních. Doprovodné projevy TBC se liší podle formy tohoto onemocnění.

Nejčastější formou TBC je tuberkulóza plic. Projevuje se jako zánět plicní tkáně. Postižené tkáně podléhají rozpadu a na jejich místech se tvoří dutiny.

Nemoc je spojena s celkovým vyčerpáním organismu, které je způsobeno zduřením lymfatických uzlin, horečkou a dráždivým nutkavým kašlem, kterým může být vykašlávána i krev. Právě vykašlávaná krev je velmi nebezpečná, vykašlává se v ní totiž významné množství bakterií, což výrazně zvyšuje riziko další infekce. V průběhu onemocnění dochází také k poklesu tělesné hmotnosti.

U ostatních forem tuberkulózy jsou projevy podmíněny konkrétním postižením. Některé formy TBC mohou způsobit zánět mozkových blan, ledvin nebo kostí. Po plicní tuberkulóze, která tvoří 80% případů, je druhou nejčastější formou tuberkulóza periferních uzlin.

Tuberkulóza byla ve vyspělých zemích díky očkování, hygieně a účinným antibiotikům úspěšně potlačena na minimum. Velké problémy ale působí v rozvojových zemích. Tuberkulóza drží celosvětově druhou příčku mezi úmrtími na infekční nemoci (hned po HIV). Bohužel v poslední době můžeme sledovat prudký narůst tohoto onemocnění nejen v rozvojových, ale i ve vyspělých zemích. Je to způsobeno převážně výskytem nových kmenů bakterií, které jsou odolné vůči dosud používaným lékům. Bohužel pro nás, tuberkulózní bacil může v těle přežívat i mnoho let než se projeví.

Některé další formy TBC:

tuberkulóza kůže a podkoží

tuberkulózní zánět páteře

tuberkulóza střev

tuberkulóza urogenitální

miliární tuberkulóza

Příčina a rizikové faktory tuberkulózy

Příčinou tuberkulózy je bakterie mycobacterium tuberculosis hominis, tzv. Kochův bacil.

Tuberkulóza představuje vysoce infekční nemoc, která se přenáší přímým stykem, dotykem s nemocným či prostřednictvím kapének, které ze sebe dostává nemocný při kašli, kýchání nebo dokonce samotného rozhovoru.

TBC se tedy přenáší vzduchem. Dobrou zprávou je fakt, že k nakažení nestačí krátkodobý kontakt se zdrojem infekce. Je potřeba být v kontaktu s nemocným alespoň čtyři hodiny, jinak se tuberkulózní bacily do našeho organismu nedostanou. Při delším styku s nemocným tedy riziko roste. Proto je velmi nepravděpodobné, že byste se nakazili TBC v metru, tramvaji či vlaku. Podle posledních výzkumů jsou bakterie TBC tak odolné, že v suchých místnostech vydrží i několik dní.

Dospělí a mladiství se zdravým imunitním systémem by neměli onemocnět ani po přímém kontaktu s infekcí. Jejich tělo má totiž dostatek látek bránících vzniku nemoci.

Mezi rizikové skupiny patří bezdomovci a hlavně narkomani, kteří tvoří přes 20% bacilonosičů.

Důležitý faktor ovlivňující nakažlivost je řádná léčba. Nemocný s plicní TBC přestává být nakažlivý ve velmi krátké době. V případě, že dodržuje řádnou léčbu,zpravidla během dvou týdnů přestává být nakažlivým pro okolí.

Příznaky a projevy tuberkulózy

Jelikož nejčastější forma tuberkulózy postihuje plíce a tvoří kolem 80 % případů, tak mezi nejčastější příznaky patří zejména kašel, který je někdy spojen i s vykašláváním krve. Kašel je suchý, dráždivý a měl by také trvat déle než tři týdny. Vykašlávání krve je obvyklé především v pozdějších stádiích onemocnění.

Dalším příznakem může být nepříjemná bolest na hrudi, která může být způsobena únavou mezižeberních svalů. Mezi další příznaky patří dušnost, zvýšené teploty a horečky a pocení ve zvýšené míře. Poslední jmenované se projevuje obzvláště v noci. Horečky jsou tzv. febris inversa, což znamená, že teploty jsou ráno vyšší a večer naopak nižší.

Nemocný se také potýká se zhoršenou chutí k jídlu či spíše s nechutí k jídlu. U nemocných tuberkulózou je často pozorováno snížení tělesné hmotnosti, které je navíc bez jasného důvodu.

Nemocný zažívá pocity malátnosti a neustále se cítí unavený. Bohužel TBC někdy probíhá během počátečních stádií bezpříznakově, což ztěžuje včasné diagnostikování choroby.

Léčba tuberkulózy

Tuberkulóza je onemocnění způsobené mykobakterií (mycobacterium tuberculosi), nazývanou podle svého objevitele Kochův bacil. Léčba je proto tvořena antibiotiky působícími proti této bakterii. Tato antibiotika se nazývají antituberkulotika a kombinuje se jich vždy několik. Účelem těchto kombinací je zabránění vzniku odolnosti proti léku.

Nejlepším předpokladem pro úspěšné vyléčení je včasná diagnóza. Lékař diagnózu stanoví na základě rentgenových snímků hrudníku, kožních testů a analýzy slin.

Velmi důležitý je tuberkulinový test. Tuberkulin je protein používající se k rozpoznání TBC, své využití má ale i ve formě očkování proti této chorobě, je totiž obsažen v očkovací látce proti TBC tzv. BCG vakcíně.

Léčba tuberkulózy je rozdělena do několika stádií a odvíjí se od celkového stavu pacienta. Závisí i na případných doprovodných onemocněních. Dle stavu pacienta se zvolí nejvhodnější antibiotika a léčba může začít. Léčba zpravidla spočívá v několikatýdenní intenzivní léčbě, po které následuje opět několikatýdenní tzv. pokračovací terapie.

Léčba tuberkulózy je dlouhodobá záležitost. Konkrétní doba léčby je závislá na rozsahu nemoci u pacienta. Ale platí, že k úplnému vyléčení je třeba minimálně šesti až devíti měsíců léčby. Cílem léčby je zbavit nemocného co největšího množství bakterií.

Tuberkulóza patří mezi vyléčitelná onemocnění. Úspěšnost léčby spočívá v především v jejím bezpodmínečném dodržování a v řízení se pokyny lékařů. Neléčená tuberkulóza může skončit až smrtí. A pozor prodělání tuberkulózy neznamená, že budete vůči tomuto onemocnění do budoucna imunní.

Prevence tuberkulózy

V České republice je základní metodou prevence očkování. Očkování je povinné a je stanoveno zákonem. Očkována je vakcína BCG. Očkování probíhá už u novorozenců a později ve věku kolem dvanácti let.

Očkování spočívá ve vpichu očkovací látky do ramene. Tuberkulinovou zkouškou je zjišťována účinnost našeho očkování. Zkouška se provádí vpichem Tuberkulinu do předloktí a kontrolou prováděnou po dvou dnech. U úspěšně očkovaných jedinců se objeví na Tuberkulin reakce v podobě dočasného otoku v místě vpichu. Pokud se reakce nedostaví, je jedinec přeočkován.

Hlavním smyslem vakcinace je zabránění vzniku smrtelných forem tuberkulózy. A tedy především vzniku miliární tuberkulózy či tuberkulózního zánětu mozkových blan. První jmenovaná spočívá v rozšíření Kochových bacilů prostřednictvím krve do celého těla nakaženého.

Důležitým faktorem prevence je se také snažit nepřijít do kontaktu s infikovanou osobou. Což není dost dobře možné, protože na ulici takovou osobu těžko poznáte. Ale to není tak důležité. Důležitější je vyhnout se dlouhodobému kontaktu s nemocným. Dlouhodobý kontakt totiž znamená riziko přenosu nákazy, proto se také nemocní léčí v izolovaném prostředí v nemocnici.

Mezi další formy prevence patří dodržování základních hygienických návyků a zdravotních zásad.

Pravidla prevence jsou velmi důležitá hlavně z důvodů zabránění vzniku onemocnění.

Součástí prevence je i včasná návštěva lékaře při zpozorování příznaků TBC. Zvláště když u sebe pozorujeme přetrvávající kašel, teploty a zvýšenou únavu.

Celostátním protituberkulózním programem prevence je nalézání zdrojů infekce a zabránění jejich šíření pomocí léčby. Základním kamenem tohoto programu je především vyšetřování skupin, u kterých je vyšší pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění. Mezi takovéto rizikové skupiny patří především lidé z okolí nemocných (rodina, přátelé, spolupracovníci). Dále také lidé nemocní určitými nemocemi (cukrovka, AIDS) a lidé beroucí léky, jež snižují obranyschopnost vůči TBC. Do nejrizikovější skupiny obyvatel patří lidé ze sociálně slabších skupin. Tedy především bezdomovci a narkomani, kteří představují asi 20 % případů nákazy tímto onemocnění.

Pro zdravotníky je důležitým opatřením nošení roušky či respirátoru při kontaktu s nemocnými během jejich léčby.

V opatřeních předcházejících aktivaci baktérií již přítomných v organismu, tedy v případech latentní infekce, se osvědčuje podávání antibiotik. Podávání antibiotik je důležité i v případě snížení přirozené imunity člověka, zejména pokud člověk trpí virem HIV či byl dlouhodobě nemocný. Léčbou antibiotiky by měli projít všichni lidé, kteří přišli do styku s nemocným.

Nezanedbatelnou prevence onemocnění je správná životospráva, častý pohyb na čerstvém vzduchu a hlavně dodržováních hygienických zásad.

Jak si mohu pomoci sám

Člověk nemocný tuberkulózou musí v prvé řadě dodržovat řádnou léčbu, ale je vhodné činit i další opatření. Nemocný člověk si v žádném případě nemůže dovolit zanedbávat běžné hygienické zásady. Dokonce by je měl dodržovat ve zvýšené míře.

V zásadě platí nekašlat bez zakrytých úst, plivat pouze do kapesníku či plivátka. Důležitou součástí léčebných opatření je, aby nemocný měl jídelní a hygienické potřeby jen pro sebe.

Nemocný člověk by se měl vyhnout kontaktu se zdravými osobami. To platí zejména v prvních fázích nemoci, kdy existuje možnost přenosu nákazy. Proto je důležité, aby nemocný uvedl všechny osoby, s kterými byl v kontaktu. Tyto osoby musí být neodkladně vyšetřeny, jejich zdravotní stav podléhá kontrole a probíhá u nich preventivní léčba antibiotiky. Děti bývají zpravidla pro jistotu znovu naočkovány. Takto může pacient sám zabránit dalšímu šíření infekce a ochránit své blízké.

Podobné příznaky jako tuberkulóza může mít

Astma bronchiale

Zánět plic

Sarkoidóza

Lepra

Syfilis

Komplikace tuberkulózy

exsudativní pleuritis

spontánní pneumotorax

 

Zdroj: www.vitalion.cz

Nové a aktualizované články

 • 1
TOPlist