Oblíbené články

image

SPOLUPRÁCE Alternativní medicíny

PŘIDEJTE SE K NÁM ...

image

PORADNA

Rádi Vám pomůžeme najít vhodné řešení zdravotních potíží...

image

Nový seznam nemocí

Přehledný seznam všech běžných nemocí.
 
 • ZAPPER CENTRUM

  ZAPPER CENTRUM

  Produkty a služby alternativní medicíny

  Měření a diagnostika

  Široká nabídka přístrojů a doplňků stravy

  Frekvenční a plazmové generátory, měřicí a diagnostické přístroje

  Odborné poradenství a individuální přístup

   

   

  Přečtěte si více
 • Alternativní medicína CZ

  Alternativní medicína CZ

  AlternativníMedicína.cz je zpravodajský a poradenský server pro odborníky i širokou veřejnost zaměřený na zdraví. Společně s lékaři, terapeuty, poradci a léčiteli hledáme a předkládáme nejnovější poznatky z praxe, které přinášejí kvalitní řešení na zdravotní problémy, které vás trápí.

  Těšíme se na vaší cestu ke zdraví a je naším posláním vám pomáhat pomocí kvalitních informací.

   

   

  Přečtěte si více
 • Revoluce v léčení všech nemocí

  Revoluce v léčení všech nemocí

  "Revoluce v léčení všech nemocí" je nejznámější kniha paní Huldy Clarkové. V knize popisuje příčiny všech nemocí a předkládá řešení včetně kazuistik ze své praxe.        Mezi hlavní 2 příčiny považuje:

  Parazity, na které platí elektronická a herbální léčba a

  Nečistoty, u kterých je nejjednodušší léčba se jim vyhnout.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • Produkty pro zdraví a pohodu

  Produkty pro zdraví a pohodu

  V dnešní době je na trhu spousta kvalitních produktů pro zdraví, ale je mezi nimi i mnoho takových, které vás směrem ke zdraví příliš neposunou a pouze se vydáte z peněz.

  Testujeme a představujeme kvalitní produkty pro trvalé a zářivé zdraví. Pokud máte nějaký tip, dejte vědět.

   

   

   

  Přečtěte si více
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Migréna

 

Popis migrény

Migréna je chronickým onemocněním, charakteristickým bolestí hlavy, obvykle pouze na jedné polovině lebky. Touto civilizační nemocí trpí cca 20% žen a 6% mužů. Tito lidé sice nejsou ohroženi na životě, avšak ataky migrény jsou velmi nepříjemné a omezující.

Migréna patří k chorobám, které mají obrovský negativní dopad na kvalitu života postižených. Většina migreniků má potíže se soustředěním, učením a pracovní výkonností a často i sexuálním životem.

Záchvatovité bolesti trvají 3 – 72 hodin, přičemž rozdělujeme migrénu na 2 druhy. Migréna s aurou (20%) a migréna bez aury (80%). Aura je předzvěst, která předchází migrenózním záchvatům a je charakteristická abnormální funkcí některého smyslového orgánu. Objevují se např. poruchy zorného pole, poruchy zraku (rozmazané vidění, blikající světla, černé skvrny), čichu, sluchu, popř. mravenčení v končetinách a potíže s řečí. Aura vymizí současně s nástupem bolestí hlavy.

První záchvaty se zpravidla objevují již v dětství. Nejvíce postiženi jsou však lidé mezi 25. a 45. rokem věku, přičemž se migrenózní stavy zpravidla prodlužují až do 60. roku, kdy se intenzita i frekvence sníží, popř. úplně vymizí.

Přesná příčina migrény je neznámá. Usuzuje se, že záchvat vyvolá nějaký specifický spouštěcí faktor (únava, stres, změna životního stylu, náhlá změna klimatu, hluk, nedostatek spánku, dietní opatření, alkoholické nápoje, ale i hormonální změny), který způsobí nejdříve regionální pokles mozkového prokrvení.

Pokud je pokles výrazný, vznikne aura, v jiných případech aura nevznikne. Poté dojde k rozšíření mozkových cév (vazodilataci), přičemž se z nervových zakončení začnou uvolňovat látky (vazoaktivní aminy), které způsobují bolest a další rozšíření cév. Tyto látky jsou v krvi běžně přítomné, ale jejich koncentraci může zvýšit například konzumace určitého jídla, stres, snížení hladiny krevního cukru, atd.

Někteří lidé mají nedostatek enzymu odbourávajícího tyramin, což je látka obsažená např. v jogurtech, sýru, čokoládě, mase, červeném vínu a dalších produktech. Pokud dojde k nadměrnému nahromadění tyraminu v krvi, může tato skutečnost spustit řetězec reakcí vedoucí k migréně.

Jedním ze spouštěcích mechanismů může být přítomnost kladně nabitých iontů v ovzduší, které zvyšuje hladinu serotoninu, což opět vyvolá migrénu. Tyto ionty se vyskytují hlavně v prašném ovzduší, zakouřených prostorech a v horku.

Rizikové faktory migrény

Vzhledem k tomu, že příčina nemoci není zcela známa, jsou rizikové zejména spouštěcí faktory, které jsou vysoce specifické u každého migrenika. Spouštěcí faktory jsou dvojího druhu.

Nekontrolovatelné faktory zahrnují například menstruační cyklus, meteorologické změny počasí a další vlivy, které nemůžeme ovlivnit.

Naopak kontrolovatelné spouštěcí faktory jsou například stres, nedostatek spánku, pasivní kouření, některé druhy jídel, silné světlo, hlasité zvuky, výrazné pachy, atd., kterým je možno se vyhnout. Každý migrenik by proto měl odhalit své kontrolovatelné spoušťové faktory a snažit se jich vyvarovat v běžném životě.

Průběh migrény může také zhoršit nadužívání některých léků, zejména barbiturátů a opiátů. Mnohdy stačí k úplnému vymizení migrény pouhé vysazení hormonální antikoncepce.

Prevence migrény

Úspěšná prevence migrény prozatím neexistuje. Vědci se shodli na tom, že migréna, podobně jako mnoho jiných onemocnění, je také dědičným onemocněním. Pokud jí trpí jeden z rodičů, je 50% možnost, že se u potomka bude vyskytovat také. Ale jestliže jí trpí rodiče oba, je tato možnost až 85%.

Ke zlepšení kvality života je nutné vedení migrénového kalendáře. Do něj si migrenici zaznamenávají všechny stresující události po dobu 24 hodin před vznikem migrény a všechny potraviny, které po tu dobu jedli.

Příznaky a projevy migrény

Migréna má jako mnoho jiných onemocnění také několik fází.

1. Prodrom

Tato fáze je velice nenápadným, varovným okamžikem, předcházejícím vlastní nemoci. Obyčejně se manifestuje změnou nálady, neklidem, nervozitou, únavou, depresí, podrážděností, nechutenstvím, atd. Mnohdy jsou však tyto příznaky tak malé, že si jich migrenik ani nepovšimne.

2. Aura

Tato fáze není přítomna vždy. Týká se asi jenom 20% migreniků a trvá obvykle 5 minut až 1 hodinu.

3. Vlastní bolest hlavy

Jedná se o středně až nesnesitelně velké bolesti hlavy, které jsou většinou pulzujícího charakteru, lokalizované jednostranně, většinou v okolí oka.

Záchvat může být doprovázen zvracením a nevolností.

Tato fáze je pro migrenika tou nejobávanější a nejbolestivější. V tuto chvíli většinou vyhledává tichou, tmavou místnost.

Mezi časté příznaky migrény patří abnormální citlivost na zvukové, zrakové, čichové i dotykové podněty. Migrenici také mohou pociťovat vnitřní zmatek, ospalost, podrážděnost, závratě, výpadky zorného pole nebo dvojité vidění. Silnější migrény bývají doprovázeny i zvracením, které je typické tím, že po něm nepřichází úleva.

4. Postdrom

V této poslední fázi probíhá již zotavování a bolesti hlavy postupně odeznívají. Může trvat hodiny až dny a přítomna bývá většinou únava a nechutenství.

Diagnostika migrény

Pro toto onemocnění neexistuje objektivní test, a proto je diagnostika založena především na anamnéze. Využívá se standardizovaných dotazníků, které mají určitá kritéria. Lékař se bude ptát na frekvenci a intenzitu migrény, zda byla přítomna aura, jak dlouho trvala, jaký charakter měly bolesti hlavy, zda byly pulzující, jednostranné a zda byla přítomna nevolnost (nausea) nebo zvracení. Také je důležité doktorovi vyložit okolnosti, za kterých k migrenóznímu záchvatu došlo, a všechny příznaky, které se u Vás objevily.

Léčba migrény

Léčba migrény je dvojího charakteru.

Nemedikamentózní spočívá v odstranění spouštěcích faktorů, úpravě životního stylu, přikládání studených obkladů na čelo a zařazení relaxačních technik.

Medikamentózní léčba je založena na užívání léků několika druhů. Můžeme je rozdělit na farmaka k léčbě akutního migrenózního záchvatu (analgetika, triptany) a léky užívané průběžně, působící proti vzniku migrény (profylaktická léčba).

Migrenici by však měly užívat jen ta léčiva, která jim předepíše doktor. Mnoho lidí léčí migrénu běžnými analgetiky (Ibalgin, Aspirin, Acylpirin, Paralen, atd.), která mají jen přechodný efekt a mohou způsobit návyk, popř. vznik každodenních bolestí hlavy.

Výrazný pokrok v léčbě migrény zaznamenaly právě triptany. Mohou se užívat v podobě tablet, nosních sprejů nebo injekcí.

Pokud se migrenózní stavy vyskytují častěji než 3× za měsíc, je nutné aplikovat i profylaktickou léčbu, která má za úkol snížit počet frekvencí záchvatů. Lékař předepisuje příslušnou léčbu dle deníčku, který si migrenici osobně vedou. Zaznamenávají si do něj přesný čas a délku záchvatů, jeho intenzitu a případný vegetativní doprovod.

Jak si mohu pomoci sám

Snažte se vyhledat všechny momenty, které u Vás vyvolávají migrenózní stavy a poté se jim pokuste vyvarovat. Důležitá je změna životosprávy tzn. vyhnout se jídlům, která by mohla záchvat spustit, ale především dbát na dostatečný spánek a pravidelný denní režim. Migrenici by se také měli vyhnout např. nočním směnám, či hlučným místům.

Komplikace migrény

Jednou z komplikací může být chronická migréna neboli transformovaná migréna. V tomto případě se bolest hlavy vyskytuje po více než 15 dní v měsíci a postupně se zvyšuje frekvence záchvatů a klesá intenzita bolesti. Nevolnost, citlivost na ostré světlo a hlasitý zvuk se může a nemusí objevit.

Další obvyklou komplikací je status migrenosus. O tomto stavu mluvíme v případě, že migrenózní záchvat trvá déle než 3 dny a splňuje všechna kritéria migrény bez aury.

Může se také stát, že příznaky aury přetrvávají déle než jeden týden, anebo dojde až k migrenóznímu infarktu, kdy nastane ischemie v mozku. Je také popisováno, že migréna může spustit i epileptický záchvat. Většinou se jedná o migrénu s aurou a epileptický záchvat se objeví v průběhu migrény nebo těsně po ní.

 

Zdroj: www.vitalion.cz

  

Migréna a Xenonová terapie

19.6. p. R. T.: 

Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost s XENON terapií, kterou jsem mohla, díky této skupině, vyzkoušet zdarma u p.Svobody v Horních Počernicích.

Naivně jsem se domnívala, že dostanu 1/2hod xenon a zbavím se migrény. Jak jsem byla p.Svobodou informována, xenon nemusí fungovat, když neodstraním další možné příčiny vzniku migrény.

1. Pročistit ledniny, játra, střeva

2. Zlikvidovat parazity, bakterie, plísně, strongyloidy přístrojem zapper

3. Nahradit amalgám za bílé plomby

4. Nemít v bytě zvířátka, hlavně kočky a nemazlit se s nimi

5. ....a další

Toto všechno je otázka dlouhodobá a každý k tomu může přistoupit dle svého přesvědčení. Já např mám doma 3 kočky a co vím jistě, že pryč z domu je nedám 😊

Přišla jsem na terapii v době, kdy mám "zmrzlé rameno" a od krční páteře migrény již 14 dnů. Dle informací z netu a p.Svobody by minimálně po dvou terapiích mělo dojít ke zlepšení jak migrény, tak ztuhlosti krku a ramene. Dostala jsem xenon 4x v průběhu 14 dnů ( netuším, kolik procent xenonu jsem dostala) k tomu zapper, udělala jaterní kůru a bohužel, k ŽÁDNÉMU, ani minimálnímu, posunu u mě nedošlo.

Jsem moc ráda za tuto zkušenost, šla jsem do toho s tím, že nám všem pomůže. Já zřejmě nejsem "správný" příjemce😉, pokud někdo vyzkoušíte, sama budu ráda za informaci.

19.6. p. P. Č.

 Já jsem terapii Xenonem ze zvědavosti také vyzkoušela, když jsem zde četla dubnovou diskuzi na toto téma a musím říct, že mě se ulevilo. Na přelomu 04/05 jsem byla na 3 terapiích a měla jsem v květnu pouze 2 migrény a několik tenzních bolestí hlavy (místo svých 8-12 migrén/měsíc). Na zač. června jsem byla na 1 terapii a zatím 1 migréna a zlepšila se i četnost tenzních bolestí. Upřímně jsem sama dost překvapená, protože jsem žádný zázrak neočekávala. Po 30ti letech různých alternativních pokusů a spíše vyhozených peněz jsem i ke xenonu přistoupila zpočátku skepticky. I mně p. Svoboda vyprávěl o plombách a všech těch očistných nezbytně nutných technikách a zaprování apod... Já jsem toto vše zkrátka odmítla, protože jednoduše nevěřím, že plomby nebo bakterie jsou příčinou migrény, což jsem mu vysvětlila. Když jsem ve 14ti letech měla svůj první záchvat migrény, tak jsem ještě měla zdravé zuby a zcela jistě i moje střeva a organismus obecně byl, co se týká zamoření bakterií mnohem "čistší" než je tomu teď, nehledě na to, že migrénou trpí i mnohem mladší děti. Je fakt, že můj životní styl se kvůli migréně za poslední roky hodně změnil - pravidelná jóga kvůli krční páteři a správnému držení těla obecně, zdravá životospráva, pravidelný spánek, téměř žádný alkohol apod..., co vám všem migrenikům budu vyprávět 🙂. Četla jsem o xenonu různé články na webu, je to docela zajímavé čtení, existují různé studie na využití xenonu v medicíně, protože se zjistilo, že xenon má údajně neuroprotektivní účinky...Je samozřejmě zvláštní, proč někomu uleví a někomu ne...V každém případě ta samotná terapie je velmi relaxační zážitek (aspoň tedy pro mne 🙂)

Naše odpověd na diskuzi o Xenonu:

Dorbý den

Jsem manžel Zsuzsanny Vaňkové, která spolupracuje s panem Svobodou na Xenonové klinice. Dovolte mi prosím zde reagovat.

Dosavadní neúspěch ve snaze pomoci paní Radce nás velmi mrzí a je samozřejmě zklamáním.

Dle informací z klinik v Rusku by xenonová terapie měla snížit či odstranit migrény zhruba u 80% lidí. Náš názor je takový, že buďto patři paní Radka do oné 20% supiny a nebo jsme možná měli zvolit vyšší koncentrace xenonu v inhalované xenono-kyslíkové směsi.

Nabídli jsme tedy paní Radce ještě další dvě terapie kde zkusíme koncentrace xenonu zvýšit.

Na vysvětlení, první terapie je vždy seznamovací, s koncentrací xenonu okolo 14%. U dalších inhalací se koncentrace postupně zvyšují, vždy po konzultaci s daným člověkem - dotazováním se jak inhalaci prožíval a jak se cítil poté. Nejčastěji se vždy následně přidávají zhruba 2% až 3%.

Při vyšší koncentraci xenonu než na co je člověk v danou chvíli připraven může dojít k bolesti hlavy (nejspíš ale trochu jiného typu než migrény) a případně i zvracení. Stalo se nám to občas na začátku provozu kliniky a proto jsme teď celkově opatrnější. Maximální dávky pro naše klienty limitujeme zhruba na 35%, nicméně ruské weby uvádějí, že používají koncentrace až do 50%. Tam je již ale doporučována přítomnost anesteziologa.

Právě proto že reakce jsou velmi individuální, nemáme jinou možnost než opatrnost a nastavit standardní počáteční dávkování dle těch nejcitlivější.

Já osobně jsem měl poslední/pátou inhalaci zhruba na 28% a přesto že jsem se cítil naprosto úžasně a euforicky, tak jsem cítil že při ještě větším zesílení stavu při inhalaci by mne opravdu mohla začít hlava bolet - prostě takový zvláštní pocit že by se to mohlo stát a že je potřeba být opatrný a pokorný.

Současně jsme rádi za sdílení pozitivní zkušeností paní Čechové, která nás navštívila na přelomu dubna května ale nechtěla dávat falešnou naději ostatním na základě pouze její osobní zkušenosti.

Z našeho pohledu je to tedy zatím 50 na 50 a věříme, že při statisticky významném počtu by výsledek měl být velmi podobný ruským zkušenostem.

Moje žena Zsuzsanna i Marek Svoboda založili kliniku s upřímnou snahou a možná až s neodolatelným nutkáním pomoci ostatním lidem poté, co měli možnost si xenon sami vyzkoušet. Jejich zkušenost s Xenonem, stejně tak jako moje vlastní, byla prostě tak silná, že se rozhodli udělat všechno proto, aby zpřístupnili tuto možnost i ostatním. Dosavadní zkušenosti velké většiny návštěvníků jsou naprosto pozitivní, nicméně náš problém je to jak tyto zkušenosti sdílet dále neboť lidé jsou prostě přirozeně velmi skeptičtí. Podívejte se ale třeba na našich stránkách na Video Výpovědi v sekci Vaše Zkušenosti, kam chceme postupně přidávat i další zkušenosti návštěvníků.

Zsuzsanna sama trpěla migrénami po velkou část svého života. Po dobu našeho společného soužití jsem ji nespočetněkrát vozil na pohotovost v rozličných koutech světa, dle toho kde jsme zrovna bydleli. Proto ona i já dobře víme jaké je to životní utrpení ale i to, kolika lidem by xenon mohl opravdu pomoci.

S pozdravem

Aleš Vaněk

Nové a aktualizované články

 • 1
TOPlist